Wat betekent ‘recht van overpad’?

Recht van overpad is een juridisch concept dat valt onder erfdienstbaarheid. Een erfdienstbaarheid geeft iemand het recht om gebruik te maken van (een deel van) de grond van iemand anders. Dit recht wordt meestal toegekend aan de eigenaar van het ene erf, ook wel het heersende erf genoemd, om het andere erf, het dienende erf, te gebruiken als (voet)pad. Het kan voorkomen dat deze erven aan elkaar grenzen, maar het is ook mogelijk dat ze niet direct naast elkaar liggen.

Indien u overweegt om een woning te kopen, is het van belang dat de verkopende partij u informeert of er een erfdienstbaarheid van toepassing is op het huis of de grond. U kunt deze informatie ook opvragen bij het Kadaster, waar de officiële registraties van dergelijke rechten worden bijgehouden. Het kennen van eventuele erfdienstbaarheden is van belang omdat het uw gebruik van het perceel kan beïnvloeden en verplichtingen met zich mee kan brengen met betrekking tot het recht van overpad.

Begin met chatten
1
Hallo,

Waarmee kunnen wij je helpen?