Dodewaard
Dalwagen 62

€ 350.000,- k.k.
Vraag een bezichtiging aan

Of download de brochure.
Aanvaarding: In overleg
Status: Beschikbaar
Bouwjaar: 1947
Aantal kamers: 6
Woonoppervlakte: 94 m2
Perceel: 564 m2
Parkeren/garage: Garage mogelijk
Bijzonderheden: Gedeeltelijk gestofferd
Energieklasse: E

Op woensdag 18 mei is er een OPEN HUIS van 10:00 uur tot 12:00 uur.  Deze charmante TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING is in afwachting van jou! Dat jij de woning gaat transformeren naar anno 2022. Want dit lieve huis op deze mooie plek verdient dat! Deze twee-onder-een-kapwoning met groot bijgebouw is gelegen in het centrum van Dodewaard op […]

Toon volledige omschrijving

Op woensdag 18 mei is er een OPEN HUIS van 10:00 uur tot 12:00 uur. 

Deze charmante TWEE-ONDER-EEN-KAPWONING is in afwachting van jou! Dat jij de woning gaat transformeren naar anno 2022. Want dit lieve huis op deze mooie plek verdient dat!

Deze twee-onder-een-kapwoning met groot bijgebouw is gelegen in het centrum van Dodewaard op een magnifiek perceel grond van maar liefst circa 564 m!

Het woonhuis heeft aandacht liefde nodig, maar dan krijg je ook een geweldig huis.

Is dit een uitdaging voor jou? Kom dan een kijkje nemen en laat je verrassen door de ruimte om de
deur!
 
KENMERKEN:
Bouwjaar                             :              1947
Inhoud                                 :              345 m³
Woonoppervlakte                :                94 m²
Grondoppervlakte               :              654 m² (circa)
Energielabel                       :              E-label
 

INDELING

BEGANE GROND
ontvangsthal met trapopgang naar de verdieping, meterkast, slaapkamer/hobbykamer, eetkeuken met toegang naar de ouderwetse en praktische provisiekelder, de eetkeuken is voorzien van eenvoudige keukeninrichting, gezellige en nette woonkamer met een fraaie laminaatvloer, bijkeuken met een cv-opstelplaats, wasmachine-aansluitingen en een toegang naar de tuin, en een keurige toiletruimte.
De gehele begane grond is op sommige punten eenvoudig afgewerkt, maar netjes.
 
VERDIEPING:
overloop met toegang naar de bergzolder middels een vlizotrap, inbouwkasten, 3 mooie en gezellige slaapkamers, allen met een inbouwkast en 1 slaapkamer met een dakraam, lichte badkamer met een dakraam, wastafel en een inloopdouche met een thermostatische mengkraan.
 
BERGZOLDER:
Middels een vlizotrap te bereiken zolderruimte.
 
BIJZONDERHEDEN:
– Charmante 2-1-kapwoning met luiken
– Mooi royaal bijgebouw
– Flink perceel grond van maar liefst circa 564 m²
– Mooie locatie in het dorpscentrum van Dodewaard
– Verzorgde woning, eenvoudig maar netjes
– Mooie en strakke paneeldeuren
– Een woning met GIGA veel mogelijkheden!

Voor het OPEN HUIS dient u zich per e-mail aan te melden. 

BEPALINGEN WELKE WORDEN OPGENOMEN IN DE KOOPAKTE

Verkoper geen bewoner
Koper is geattendeerd op het feit dat verkoper het verkochte niet zelf heeft bewoond/gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte., waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte zelf letterlijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen. Hierbij is bij het vaststellen van de koopsom rekening mee gehouden.

Eigenbewoning
Koper verklaart het verkochte te zullen gaan gebruiken voor eigen bewoning.
Te vestigen erfdienstbaarheden
In de akte van levering worden gevestigd als zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin de onroerende zaak en de naastgelegen onroerende zaken zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft. Onder andere geldt dit voor wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater, fecaliën door rioleringswerken als anderszins, ventilatiesystemen, eventuele Inbalkingen, inakeringen en overbouwingen, de toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
De koper is verplicht en verbindt zich jegens Thius om het bepaalde in voorgaande artikelen, bij overdracht van de onroerende zaak aan de nieuwe eigenaar op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte woordelijk op te nemen. Dit geldt tevens wanneer de wederpartij een zakelijk recht verleent op de onroerende zaak. Een en ander moet dan aan de zakelijk gerechtigde worden opgelegd en het in de bovengenoemde artikelen bepaalde zal moeten worden opgenomen in de verlening van het zakelijk recht. Zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 500,– ten behoeve van Thius, met bevoegdheid voor de stichting om daarnaast nakoming te vorderen, eventueel tezamen met de verder geleden schade.

Gedoogplicht voor kabels en leidingen & erfdienstbaarheden
De koper is verplicht te gedogen, dat eventuele in, op of boven de onroerende zaak of de woning aanwezige leidingen, kabels, draden of andere werken gelegd door de gemeente, openbare nutsbedrijven of kabelexploitanten, in stand worden gehouden en zo nodig worden onderhouden, vervangen of verwijderd.
Er zijn bij deze overeenkomst roerende zaken van toepassing zoals aan partijen genoegzaam bekend. Het verkochte wordt juridisch en feitelijk geleverd zoals koper het verkochte op 07 december 2021 heeft gezien.

Uitmeting perceel
Het verkochte dient kadastraal gesplitst en ingemeten te worden in opdracht van verkoper. Dan wel het verkocht is recent kadastraal gesplitst en ingemeten in opdracht van de verkoper. De kosten van deze splitsing en inmeting door het Kadaster komen voor rekening van de koper. Bij de juridische levering zal de notaris het verschuldigde bedrag verrekenen van koper naar verkoper.

Ouderdomsclausule
Het is koper bekend dat de onroerende zaak meer dan 60 jaar oud is, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst geheel voor rekening en risico van koper.

Asbest
Indien er asbest in het verkochte is verwerkt (zie ook artikel 6.4.3. van deze koopovereenkomst) dan is het onderstaande van toepassing:
In geval van verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van de milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest in de onroerende zaak kan voortvloeien. Het dak van het bijgebouw is asbesthoudend

Toelichtingsclausule NEN2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Foto's

Plattegronden

Download brochure

Vul onderstaand formulier in en je kunt direct de brochure van dit object bekijken.

Begin met chatten
1
Hallo,

Waarmee kunnen wij je helpen?