WIJ GAAN NOG UITGEBREIDER TAXEREN!

Ook voor een nog uitgebreider taxatierapport ben je bij Sanders Makelaardij op het juiste adres.

Vanaf 1 juli 2021 wordt een nieuw onderdeel aan het taxatierapport toegevoegd. Om kopers te beschermen wordt vanaf die datum het funderingslabel een standaard onderdeel van de taxatie.

Staat van de fundering

Het funderingslabel geeft, net als een energielabel, de staat van – in dit geval – de fundering aan. Veel huizen zakken naar verloop van tijd. Helemaal in oude steden zoals Amsterdam komt het zakken van fundering steeds vaker voor. Dit is echter slecht met het blote oog waar te nemen, zeker als u er geen specialist naar laat kijken. De kosten van reparatie bij een gezakte fundering lopen vaak op en worden in veel gevallen niet gedekt door de opstalverzekering. Daarom heeft het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) een model ontwikkeld om de fundering op wijkniveau vast te stellen. Het label wordt bepaald aan de hand van onder andere de grondwaterstand, satellietbeelden en de ondergrond.  

Klassering

Net als bij het energielabel bestaat het funderingslabel uit diverse klassen, oplopend van E naar A. Bij een woning met funderingslabel A is de fundering goedgekeurd en is er geen reden tot zorg. Een woning met funderingslabel E heeft direct onderhoud nodig, waarbij sprake is van een verhoogd risico. Er zijn tevens sporen van schade of de woning is – in vergelijking met andere woningen in de omgeving – erger verzakt. Kopen van een woning met funderingslabel E vraagt om actie en dus direct extra kosten. Heeft de woning een tussenliggend label, dan is het aan te raden een expert te laten kijken naar eventuele problemen voor nu en in de nabije toekomst.

Schatting van kosten

Naast de klassering – wat voor een koper al prettige informatie is – geeft het label ook een schatting van de kosten voor de herstelwerkzaamheden. Hierdoor kunt u als koper een goede inschatting maken met betrekking tot de waarde die u geeft aan de woning en wat u bereid bent te betalen, wetende dat u nog moet investeren in de fundering. Deze schatting is gebaseerd op een gemiddelde van de kosten voor herstelwerkzaamheden op de markt. Uiteraard hangen de kosten af van de plek waar u woont, zowel in welk deel van Nederland, maar ook op welke grond en met welk type fundering de woning gebouwd is. De kosten worden altijd per vierkante meter berekend. 

Transparantie

Waarom ineens een funderingslabel? De natuur verandert en kent steeds meer perioden van extremen. De droge perioden van de afgelopen jaren, met een lage waterstand als gevolg, zorgt op veel plekken voor funderingsproblemen. Het aantal meldingen is dit jaar fors gestegen. Ook uit gebieden waar dit voorheen niet aan de orde was. Het funderingslabel is er voor de koper, om deze te beschermen, alert te maken en te houden, maar ook voor het creëren van transparantie in de markt.

Begin met chatten
1
Hallo,

Waarmee kunnen wij je helpen?