Mijn favorieten

Onze werkwijze stap voor stap

Stap 1­­ Tweede bezichtiging

Als u een woning op het oog heeft, deze al een keer heeft bezichtigd en eventueel van plan bent deze woning aan te kopen; dan schakelt u Sanders Makelaardij in.

In overleg met u, uw aankoopmakelaar en de verkopende makelaar wordt er een afspraak gemaakt voor de tweede bezichtiging.

Ap Sanders gaat met u mee naar de tweede bezichtiging. Hij zal u tijdens/na de bezichtiging informeren over de staat van onderhoud, (verborgen) gebreken en de reële waarde van de woning.

Om u goed te kunnen adviseren omtrent de waarde van de woning zal de aankoopmakelaar ook aanvullende onderzoeken verrichten waarbij juridische aspecten (publiekrechtelijk en privaatrechtelijk), de kadastrale onderzoek, de bodemgesteldheid, het bestemmingsplan, juridisch onderzoek, erfdienstbaarheden, de financiële situatie van de Vereniging van Eigenaren, de tijd dat de woning te koop staat en eventuele referentiewoningen allemaal aan bod komen
­

­


Stap 2­­ Onderhandelen

Uw aankoopmakelaar weet als geen ander waar hij rekening mee moet houden tijdens de onderhandelingen om zo de woning aan te kopen tegen de laagst mogelijke prijs en tegen de voor u beste voorwaarden.
Vooraf zal de aankoopmakelaar uitgebreid met u de strategie van de onderhandelingen bespreken. Uiteraard wordt u door de aankoopmakelaar tijdens het gehele onderhandelingsproces uitvoerig geïnformeerd over de voortgang van de onderhandelingen, zodat u volledig op de hoogte bent van het gehele onderhandelingsproces.
Wanneer er een (mondelinge) koopovereenkomst wordt gesloten, laat de aankoopmakelaar (indien dit in overleg met u noodzakelijk blijkt te zijn) een bouwtechnisch onderzoek instellen naar de bouwtechnische staat van de woning. Dit bouwtechnisch onderzoek is niet in de aankoopkosten begrepen en zal separaat aan u worden doorberekend.

Uw aankoopmakelaar zal met zijn onderhandelingen rekening houden dat u de koopovereenkomst kunt ontbinden indien u niet een passende financiering kunt krijgen of als er naar aanleiding van het bouwtechnisch onderzoek gebreken naar voren komen die voor u als koper niet acceptabel zijn. Daarnaast kan het zijn dat u voor de desbetreffende plaats van gemeentewege een vergunning is vereist dat u de woning mag bewonen (vestigingsvergunning). Ook hier zal de aankoopmakelaar rekening mee houden met het stellen van de ontbindende voorwaarden hiervoor.
­

Stap 3­­ Koopovereenkomst

Indien het woonhuis wordt aangekocht, zal er een schriftelijke koopovereenkomst worden opgesteld. Alle (mondeling) gemaakte afspraken worden dan vastgelegd in deze schriftelijk koopovereenkomst.

Te denken valt aan onder andere:

­

  • de koopprijs;
  • de datum levering;
  • de ontbindende voorwaarden voor financiering;
  • de drie dagen wettelijke bedenktijd;
  • eventuele ontbindende voorwaarden voor het bouwtechnisch onderzoek;
  • notaris,
  • bankgarantie, etc.

Van belang is dat de afspraken die gemaakt zijn op een juiste wijze worden vastgelegd in deze schriftelijke koopovereenkomst. Om hiervan zeker te zijn, zal de aankoopmakelaar deze koopovereenkomst controleren en waar nodig corrigeren. Uw aankoopmakelaar zal de schriftelijke koopovereenkomst uitvoerig met u doornemen en aan u toelichten, voordat u deze ondertekend.

Stap 4­­ Financiering

Niet alleen bij de aankoop wordt u begeleidt, ook is er een mogelijkheid om van een onafhankelijke en erkende hypotheekadviseur een geheel vrijblijvend en kosteloos hypotheekadvies te krijgen.

Onze onafhankelijke en erkende hypotheekadviseur Winfried Berendsen kan u een concurrerend voorstel aanbieden. Zo vangt u twee vliegen in één klap!

Klik hier voor meer informatie over hypotheken.

Stap 5­­ Taxatie

Uw eigen aankoopmakelaar is betrokken als uw adviseur voor de aankoop van de woning. Hij mag om deze reden geen taxatierapport opstellen voor de financieringsaanvraag van de woning.

Dit taxatierapport dient door een onafhankelijke derde makelaar/taxateur te worden opgesteld.

Uw aankoopmakelaar kan u als geen ander adviseren omtrent een goede onafhankelijke taxateur/makelaar die voor u tegen een gunstig tarief een taxatierapport opmaakt voor de financieringsaanvraag.

De kosten van een taxatierapport zijn niet begrepen in de kosten van de aankoopmakelaar.

Stap 6­­ Notaris

De tarieven van de notaris zijn vrij. Het is dan ook van belang dat u een notaris kiest die uitstekende kwaliteit levert tegen een concurrerend tarief.

Uw aankoopmakelaar kan u adviseren over een goede en goedkope notaris in de omgeving. Dit kan u honderden euro’s schelen.

Stap 7­­ Inspectie

Voor de dag van de notariële overdracht maakt uw aankoopmakelaar met u en de andere partij een afspraak om de woning voorafgaande aan het tekenen van de leveringsakte bij de notaris de woning te inspecteren.

Deze inspectie gebeurt om te bekijken of de woning zo wordt opgeleverd als is afgesproken. Uw aankoopmakelaar weet precies waar hij op moet letten bij de oplevering van de woning en zal gedurende de inspectie van de woning u met raad en daad bijstaan.

Stap 8­­ Notariële levering

Na de inspectie van de woning gaat u naar de notaris voor de ondertekening van de notariële akte van levering. Uw aankoopmakelaar zal deze leveringsakte alsmede de nota van afrekening controleren en waar nodig in overleg met u laten bijstellen.

Deze leveringsakte wordt dan door u in aanwezigheid van uw aankoopmakelaar, de notaris en de verkopende partij ondertekend. Na het tekenen van deze leveringsakte ontvangt u van de verkoper de sleutels van uw nieuwe woning.
­